Prenataal Onderzoek

De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen.
Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld.
Screeningen tijdens de zwangerschap
sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op.

In je zwangerschap worden verschillende onderzoeken aangeboden.
De NIPT en twee structureel echoscopische onderzoeken
(de 13 en 20 weken echo).

Prenataal Onderzoek

De onderzoeken maken deel uit van de zogeheten prenatale screening.
Of je informatie wilt over screening en of je het wilt laten
uitvoeren is altijd een keuze.
De onderzoeken kunnen je geruststellen
over de gezondheid van je kind, maar het kan je ook veel onrust geven in de
zwangerschap en je voor moeilijke keuzes stellen.

Bij elk onderzoek bepaal je zelf of je informatie wilt,
het onderzoek wilt laten verrichten en wat je met de uitslag doet.
Om hierover een goede beslissing te kunnen maken informeren wij je,
indien gewenst, over deze testen tijdens een counselingsgesprek.
Hierbij geven we ook folders mee zodat je alles thuis nog eens kunt nalezen.

Bij twijfel over het wel of niet laten verrichten van verder onderzoek
kun je ook gebruik maken van een keuzehulp:
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/keuzehulp-bewust-kiezen-dep

https://www.keuzehulp.info/front-page/keuzehulpen/prenatale-testenNIPT ( Niet Invasieve Prenatale Test )

Vanaf 1 april 2017 kunnen aanstaande ouders kiezen
voor de NIPT als eerste screeningstest op chromosomale afwijkingen.
Dit kan alleen als vrouwen deelnemen aan de Trident-2-studie.Bloedonderzoek:

In het bloed van de zwangere zit een klein beetje erfelijk materiaal
(DNA) afkomstig van de moederkoek (placenta).
Het laboratorium kan onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het
kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Betrouwbaarheid:
De NIPT ontdekt veel kinderen met down-, edwards- en
patausyndroom, en de uitslag van de NIPT klopt vaak. Echter is de NIPT geen
zekerheidsonderzoek.


Kosten:
De NIPT wordt niet vergoed door je zorgverzekering
en kost €175,-. Dit moet vooraf betaald worden
via IDEAL of creditcard. www.niptbetalen.nl
Voor de betaling heb je van ons een aanvraagformulier nodig.
Deze ontvang je na het counselingsgesprek van je verloskundige.Uitslag
Je ontvangt de uitslag meestal binnen 10 werkdagen
telefonisch van ons.

Risico's:
De NIPT bestaat alleen uit bloedafname bij de moeder,
daarom zitten er geen risico's aan de NIPT.

 

 

Wanneer testen:
De bloedafname kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschap.
Het kan in de gehele zwangerschap worden getest.
 


Waar bloed prikken:
De bloedafname moet worden gedaan in een daarvoor
geselecteerd laboratorium, dit kan niet op elk priklab.
In deze regio kan het in het Ziekenhuis te Heerlen en of Maastricht.
Je moet van te voren een afspraak maken voor het prikken van het bloed. www.zuyderland.prikafspraak.nl

Verder onderzoek
Als er bij de NIPT geen aanwijzingen worden gevonden voor
afwijkingen hoeft er geen verder onderzoek te worden verricht.
Als er bij de NIPT wel aanwijzingen worden gevonden voor afwijkingen
dan hoeft dit niet altijd te betekenen dat het kind de afwijking heeft.
Als je zekerheid wilt krijgen, kun je een vlokkentest of vruchtwater
punctie laten doen.
 

Nevenbevindingen

Als je kiest voor de NIPT moet je beslissen of je op
de hoogte gesteld wilt worden van nevenbevindingen.
Indien je dit niet wilt weten wordt er met het onderzoek
alleen gekeken naar het down, edwards of patausyndroom.
Meer informatie over nevenbevindingen vind je hier:

https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen

Meer informatie:
Meer informatie geven wij op de praktijk tijdens het counselingsgesprek,
Kijk voor meer inforamtie op:

13 weken echo ( ETSEO )

Sinds 1 september 2021 wordt de 13 weken echo (in onderzoekssetting) aangeboden. Je kunt dan kiezen voor een structureel echoscopisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap om je ongeboren kind te laten onderzoeken op structurele afwijkingen. De 13 weken echo wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie.

Doel

Het doel van de 13 weken echo is om in een vroeg stadium te onderzoeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen - zoals een open schedel of groot defect in de buikwand - kunnen mogelijk vroeg in de zwangerschap worden ontdekt.
 

Onderzoeksperiode

De 13 weken echo kan worden uitgevoerd van 12+3 weken tot en met 14+3 weken zwangerschap.
 

Vergelijking 13 weken echo (ETSEO) en 20 weken echo (TTSEO)

De 13 en 20 weken echo hebben hetzelfde doel. Ze vervangen elkaar niet, maar vullen elkaar aan. Het verschil is dat de 13 weken echo eerder in de zwangerschap plaatsvindt. Hoewel het kind rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is dan rond 20 weken, zijn sommige (ernstige) afwijkingen wel te zien. Het komt regelmatig voor dat deze niet met het leven verenigbaar zijn. Als de echoscopist een afwijking vermoedt, kan de zwangere vroeg in de zwangerschap eventueel vervolgonderzoek laten uitvoeren. Ook heeft zij – vergeleken met de 20 weken echo – meer tijd om te bepalen wat ze met de uitslag doet. Bij de 20 weken echo zijn veel structu­ren (zoals het hart) verder ontwikkeld. Daardoor kan de echoscopist het kind meer in detail onderzoeken.

Wetenschappelijke studie

Zwangeren die kiezen voor een 13 weken echo, kunnen deze echo laten uitvoeren als zij meedoen aan de landelijke, wetenschappelijke studie (de IMITAS studie). Daarvoor moet de zwangere toestemming geven middels het tekenen van een toestemmingsformulier.

Het doel van de wetenschappelijke studie is om meer inzicht te geven in de voor- en nadelen van de 13 weken echo. Daarbij wordt gekeken naar de uitkomsten van de 13 weken echo in Nederland en ervaringen van zwangeren en professionals. Want een vroege echo geeft de zwangere meer tijd voor vervolgonderzoek en om te bepalen wat ze met de uitslag doet. Maar aan de andere kant kan de 13 weken echo misschien ook zorgen voor extra onrust en onzekerheid.

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch
onderzoek genoemd (SEO). Het hoofddoel van de 20 weken echo is onderzoek
naar de aanwezigheid van een open rug of open schedel.
Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling
van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere
lichamelijke afwijkingen worden gezien.
Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er
voldoende vruchtwater is.

Wat wordt er bekeken:
Voorbeelden van afwijkigen die tijdens de 20 weken echo kunnen worden gezien:
Open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat
in het middenrif, breuk of gat in de buikwand,
afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten,
afwijkingen van de armen en of benen.

Betrouwbaarheid:
Het SEO is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen
kunnen worden gezien op een echo.

Vervolgonderzoek:
Als bij de 20 weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het
kind niet altijd duidelijk. Meestal wordt vervolgonderzoek aangeboden.
Tijdens een gesprek met de echoscopist , verloskundige of gynaecoloog
word je uitgebreid voorgelicht over het vervolgonderzoek.
Voor vragen of ondersteuning kun je ook bij hen terecht.
Bij elk onderzoek bepaal je zelf of je dit wilt.

Waar wordt het onderzoek verricht:
De 20 weken echo wordt in Echocentrum Echo Heerlen gedaan.

Kosten:
De kosten voor de 13 en 20 weken echo worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Meer informatie:
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/structureel-echoscopisch-onderzoek/tweede-trimester-seo 
 
Klacht:
Heb je een klacht over de door ons / een van ons verleende echoscopische zorg, of over onze/ een van onze bejegening, kijk voor meer info op onderstaande link: