Prenataal Onderzoek

De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen.
Gelukkig komen veel kinderen gezond ter wereld.
Screeningen tijdens de zwangerschap
sporen eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op.

In je zwangerschap worden verschillende onderzoeken aangeboden.
De combinatietest, de NIPT en het structureel echoscopisch onderzoek
(SEO oftewel 20 weken echo).

Prenataal Onderzoek

De onderzoeken maken deel uit van de zogeheten prenatale screening.
Of je informatie wilt over screening en of je het wilt laten
uitvoeren is altijd een keuze.
De onderzoeken kunnen je geruststellen
over de gezondheid van je kind, maar het kan je ook veel onrust geven in de
zwangerschap en je voor moeilijke keuzes stellen.

Bij elk onderzoek bepaal je zelf of je informatie wilt,
het onderzoek wilt laten verrichten en wat je met de uitslag doet.
Om hierover een goede beslissing te kunnen maken informeren wij je,
indien gewenst, over deze testen tijdens een counselingsgesprek.
Hierbij geven we ook folders mee zodat je alles thuis nog eens kunt nalezen.

Bij twijfel over het wel of niet laten verrichten van verder onderzoek
kun je ook gebruik maken van een keuzehulp:
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/keuzehulp-bewust-kiezen-dep

https://www.keuzehulp.info/front-page/keuzehulpen/prenatale-testenNIPT ( Niet Invasieve Prenatale Test )

Vanaf 1 april 2017 kunnen aanstaande ouders kiezen
voor de NIPT als eerste screeningstest op chromosomale afwijkingen.
Dit kan alleen als vrouwen deelnemen aan de Trident-2-studie.Bloedonderzoek:

In het bloed van de zwangere zit een klein beetje erfelijk materiaal
(DNA) afkomstig van de moederkoek (placenta).
Het laboratorium kan onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het
kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Betrouwbaarheid:
De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en
patausyndroom, en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de
uitslag van de combinatietest. Echter is de NIPT ook geen
zekerheidsonderzoek.


Kosten:
De NIPT wordt niet vergoed door je zorgverzekering
en kost €175,-. Dit moet vooraf betaald worden
via IDEAL of creditcard. www.niptbetalen.nl
Voor de betaling heb je van ons een aanvraagformulier nodig.
Deze ontvang je na het counselingsgesprek van je verloskundige.Uitslag
Je ontvangt de uitslag meestal binnen 10 werkdagen
telefonisch van ons.

Risico's:
De NIPT bestaat alleen uit bloedafname bij de moeder,
daarom zitten er geen risico's aan de NIPT.

 

Wanneer testen:
De bloedafname kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschap.
Het kan in de gehele zwangerschap worden getest.
 


Waar bloed prikken:
De bloedafname moet worden gedaan in een daarvoor
geselecteerd laboratorium, dit kan niet op elk priklab.
In deze regio kan het in het Ziekenhuis te Sittard,
Heerlen en of Maastricht.
Je hoeft geen afspraak te maken voor het prikken van het bloed.

Verder onderzoek
Als er bij de NIPT geen aanwijzingen worden gevonden voor
afwijkingen hoeft er geen verder onderzoek te worden verricht.
Als er bij de NIPT wel aanwijzingen worden gevonden voor afwijkingen
dan hoeft dit niet altijd te betekenen dat het kind de afwijking heeft.
Als je zekerheid wilt krijgen, kun je een vlokkentest of vruchtwater
punctie laten doen.
 

Nevenbevindingen
Als je kiest voor de NIPT moet je beslissen of je op
de hoogte gesteld wilt worden van nevenbevindingen.
Indien je dit niet wilt weten wordt er met het onderzoek
alleen gekeken naar het down, edwards of patausyndroom.
Meer informatie over nevenbevindingen vind je hier:
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen

Meer informatie:
Meer informatie geven wij op de praktijk tijdens het counselingsgesprek,
Kijk voor meer inforamtie op:

Combinatietest

De combinatietest heeft het zelfde hoofddoel als de NIPT.
Deze test berekent hoe groot de kans is dat jullie kind het down-,
edwards-, of patausyndroom heeft. Indien gewenst kunnen wij
tijdens een counselingsgesprek bespreken wat de combinatietest
inhoudt en helpen wij je om een goede keuze te kunnen maken.

De test:
De combinatietest bestaat uit een combinatie van 2 onderzoeken:
- Bloedonderzoek (in Zuyderland Heerlen of Maastricht)
- een nekplooimeting bij de baby tussen 11 en 14 weken zwangerschap

De uitslagen van de bloedtest en nekplooimeting in combinatie met de
leeftijd van de moeder en de precieze duur van de zwangerschap,
bepalen hoe groot de kans is op een kind met Downsyndroom,
Edwards- of Patausyndroom.

Betrouwbaarheid:
Het onderzoek is een kansberekening en geeft geen zekerheidsuitslag.
Bij een verhoogde kans kun je kiezen voor vervolgonderzoek om meer
zekerheid te krijgen. Het vervolgonderzoek kan bestaan uit de NIPT,
de vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Ook wordt soms een
uitgebreide echo geadviseerd (GUO).
Meer infoarmatie over de vervolgtesten kun je vinden via onderstaande
links of door vragen te stellen op het spreekuur aan de verloskundige.

Waar wordt getest:
Voor de combinatietest zullen wij een afspraak voor je maken in het ziekenhuis.
(Deze test wordt niet in onze praktijk gedaan).

Kosten:
Tenzij er sprake is van een medische indicatie wordt de combinatietest
niet vergoed door de basisverzekering.
Voorheen werd de test wel vergoed voor vrouwen boven de 36 jaar.
Per 1 januari 2015 is dit NIET meer het geval.
De kosten van de combinatietest zijn € 180,12

Meer informatie:
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/wat-u-moet-weten-over-de-combinatietest

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch
onderzoek genoemd. Het hoofddoel van het SEO is onderzoek
naar de aanwezigheid van een open rug of open schedel.
Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling
van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere
lichamelijke afwijkingen worden gezien.
Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er
voldoende vruchtwater is.

Wat wordt er bekeken:
Voorbeelden van afwijkigen die tijdens het SEO kunnen worden gezien:
Open rug, open schedel, waterhoofd, hartafwijkingen, breuk of gat
in het middenrif, breuk of gat in de buikwand,
afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkende ontwikkeling van de botten,
afwijkingen van de armen en of benen.

Betrouwbaarheid:
Het SEO is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen
kunnen worden gezien op een echo.

Vervolgonderzoek:
Als bij het SEO iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor het
kind niet altijd duidelijk. Meestal wordt vervolgonderzoek aangeboden.
Tijdens een gesprek met de echoscopist , verloskundige of gynaecoloog
word je uitgebreid voorgelicht over het vervolgonderzoek.
Voor vragen of ondersteuning kun je ook bij hen terecht.
Bij elk onderzoek bepaal je zelf of je dit wilt.

Waar wordt het onderzoek verricht:
Het SEO wordt in onze praktijk gedaan op de locatie in Eygelshoven.

Kosten:
De kosten voor het SEO worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Meer informatie:
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/structureel-echoscopisch-onderzoek/tweede-trimester-seo 
 
Klacht:
Heb je een klacht over de door ons / een van ons verleende echoscopische zorg, of over onze/ een van onze bejegening, kijk voor meer info op onderstaande link: